Laust er til umsóknar starf leikskólastjóra við leikskólann Ásgarð

Laust er til umsóknar starf leikskólastjóra við leikskólann Ásgarð

Sveitarfélagið Húnaþing vestra óskar eftir að ráða öflugan leiðtoga í stöðu leikskólastjóra við leikskólann Ásgarð. Ráðið er í stöðuna frá 1. júní 2022 eða eftir samkomulagi. Leikskólastjóri ber ábyrgð á rekstri og starfsemi leikskólans. Leitað er eftir drífandi, umbótadrifnum og skipulögðum einstaklingi sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum og metnað fyrir að ná árangri í starfi.

Leikskólinn Ásgarður er þriggja deilda leikskóli. Í leikskólanum eru um 60 börn á aldrinum eins til fimm ára og starfa 17 starfsmenn hjá skólanum.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi leikskólans.
 • Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi.
 • Ábyrgð á að leikskólinn starfi samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og menntastefnu sveitarfélagsins.
 • Ábyrgð á að rekstur leikskólans sé innan ramma fjárhagsáætlunar.
 • Umsjón með ráðningum starfsfólks, skipulagi vinnutíma og vinnutilhögun.
 • Þátttaka í stefnumörkun á sviði málaflokksins og innleiðing stefnu.
 • Þátttaka í samstarfi við aðila í skólasamfélagi sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari.
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða menntunarfræða er æskileg.
 • Kennslureynsla á leikskólastigi.
 • Leiðtoga- og stjórnunarhæfni, reynsla af stjórnun er æskileg.
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót.
 • Þekking á rekstri og áætlanagerð.
 • Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi, skýr framtíðarsýn og faglegur metnaður.
 • Góð tölvufærni og þekking á nauðsynlegum kerfum.
 • Hreint sakavottorð.


Um Húnaþing vestra:
Húnaþing vestra er staðsett miðja vegu milli Akureyrar og Reykjavíkur. Hvammstangi er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en heildarfjöldi íbúa er rúmlega 1.220.
Húnaþing vestra er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig, metnaðarfullt leik-, grunn- og tónlistarskólastarf ásamt því að rekin er dreifnámsdeild frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á staðnum. Gott framboð er af íþrótta- og tómstundastarfi. Sveitarfélagið er útvistarparadís, með góða sundlaug, íþróttahús og fjölbreytt félagsstarf. Blómlegt menningarlíf er til staðar. Hjá sveitarfélaginu starfa um 120 manns.
Nánari upplýsingar má finna á www.hunathing.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2022. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Launakjör taka mið af kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Samkvæmt samþykktum um stjórn sveitarfélagsins ræður sveitarstjórn sviðsstjóra. Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Einnig eru lausar til umsóknar starf skrifstofumanns á skrifstofu Húnaþings vestra og starfsmanns veitna í þjónustumiðstöð. Upplýsingar er að finna á heimasíðu Húnaþings vestra www.hungathing.is/is/laus-storf.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.

Sótt er um starfið á heimasíðu Intellecta. 

Var efnið á síðunni hjálplegt?