Laus störf

 Allar lausar stöður eru auglýstar hér :

Lausar stöður í leikskólanum Ásgarði - Leikskólakennarar/leiðbeinendur

 

Við leikskólann Ásgarð eru laus:

 • Þrjú ótímabundin 100% stöðugildi
 • Eitt tímabundið 100% stöðugildi til 31. desember

Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum með góða íslenskukunnáttu, áhuga á að vinna með börnum og góða hæfni í mannlegum samskiptum.

 • Leyfisbréf, háskólamenntun og/eða aðra menntun
 • Áhuga á að starfa með börnum
 • Fagmennska og lausnamiðuð hugsun
 • Skipulagshæfileika
 • Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
 • Lipurð í mannlegum samskiptum
 • Gleði og jákvæðni

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar um leikskólastarfið má finna á http://asgardur.leikskolinn.is/

Hugmyndafræði skólans byggir á kenningum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði og uppeldisstefna Húnaþings vestra er Jákvæður agi.

Umsóknafrestur er til 31. maí næstkomandi og mun viðkomandi hefja störf 2. ágúst. Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast í leikskólann Ásgarð, Garðavegi 7, 530 Hvt. eða rafrænt á leikskoli@hunathing.is

Frekari upplýsingar veitir Kristinn Arnar Benjamínsson, 451-2343 eða 845-1122

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, að veittri fræðslu til hans þar að lútandi.

 

Tímabundin staða umsjónarkennara á miðstigi við Grunnskóla Húnaþings vestra

Tímabundin 80% staða umsjónarkennara á miðstigi

Grunnskóli Húnaþings vestra leitar að metnaðarfullu, sjálfstæðu og drífandi starfsfólki með mikla þekkingu og áhuga á skólastarfi.

Í Grunnskóla Húnaþings vestra stunda um 140 nemendur nám við 1.-10.bekk. Lögð er áhersla á hvetjandi skólabrag og unnið eftir uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Starfsmenn skólans eru um 40 talsins.

Gott samstarf er milli skólastiga í Húnaþingi vestra og við tónlistarskóla. Árið 2022 var tekin í notkun ný 1200fm viðbygging við skólann sem skapaði enn betri umgjörð um skólastarfið og býður upp á fleiri þróunarmöguleika en áður. Tónlistarskóli Húnaþings vestra er staðsettur í sama húsnæði og grunnskólinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Umsjónar- og bekkjarkennsla.

Um er að ræða 80% starf og laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari

 • Reynsla af grunnskólastarfi

 • Þekking og reynsla á byrjendalæsi og PALS

 • Þekking og reynsla á jákvæðum aga

 • Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti

 • Góð almenn tölvukunnátta

 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.

 • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Umsókn sendist á eydisbara@skoli.hunathing.is

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, í síma 455-2400, netfang: eydisbara@skoli.hunathing.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2023.

Lausar stöður við Grunnskóla Húnaþings vestra

80% stöður umsjónarkennara á yngsta og miðstigi

 

Grunnskóli Húnaþings vestra leitar að metnaðarfullu, sjálfstæðu og drífandi starfsfólki með mikla þekkingu og áhuga á skólastarfi.

Í Grunnskóla Húnaþings vestra stunda um 140 nemendur nám við 1.-10.bekk. Lögð er áhersla á hvetjandi skólabrag og unnið eftir uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Starfsmenn skólans eru um 40 talsins.

Gott samstarf er milli skólastiga í Húnaþingi vestra og við tónlistarskóla. Árið 2022 var tekin í notkun ný 1200fm viðbygging við skólann sem skapaði enn betri umgjörð um skólastarfið og býður upp á fleiri þróunarmöguleika en áður. Tónlistarskóli Húnaþings vestra er staðsettur í sama húsnæði og grunnskólinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Umsjónar- og bekkjarkennsla.

Um er að ræða 80% störf og laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari

 • Reynsla af grunnskólastarfi

 • Þekking og reynsla á byrjendalæsi og PALS

 • Þekking og reynsla á jákvæðum aga

 • Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti

 • Góð almenn tölvukunnátta

 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.

 • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Umsókn sendist á eydisbara@skoli.hunathing.is

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, í síma 455-2900, netfang: eydisbara@skoli.hunathing.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí 2023

 

Tónlistarkennari/píanókennari óskast

Tónlistarkennari/píanókennari óskast

Tónlistarskóli Húnaþings vestra auglýsir eftir tónlistarkennara til að kenna á píanó og fleiri greinar auk þess að sinna meðleik og stjórna barnakór. Um er að ræða fullt starf frá og með næsta skólaári.

Tónlistarskóli Húnaþingsv vestra er vel útbúinn skóli, staðsettur í grunnskólanum á Hvammstanga í nýju húsnæði. Nemendur tónlistarskólans eru yfir 70. Skólinn leggur áherslu á samspil af ýmsu tagi, fjölbreytni í tónlist og framþróun í kennsluháttum. Tónlistarskóli og grunnskóli eiga í nánu samstarfi.

Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi sem sýnir frumkvæði og sveigjanleika í starfi.

 

Hæfniskröfur

Viðkomandi þarf að geta kennt á píanó.

Viðkomandi þarf að geta sinnt undirleik.

Viðkomandi þarf að geta stjórnað kór.

Kostur er ef viðkomandi getur kennt á fleiri hljóðfæri og tónfræðigreinar.

Kostur er ef viðkomandi getur kennt tónmennt.

Gott vald á íslensku í ræðu og riti.

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frumkvæði í starfi.

Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

 

Menntunarkröfur

Háskólapróf í tónlist skilyrði og/eða tónlistarnám sem nýtist í starfi.

Reynsla af kennslustörfum og meðleik skilyrði.

 

Ferilskrá og kynningarbréf fylgi með umsókn.

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2023. Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags (FT eða FÍH).

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálína Fanney Skúladóttir, skólastjóri, netfang palinaf@skoli.hunathing.is eða í síma: 867-7159.

Umsóknum skal skila á alfred.is

 

 

 

Lausar stöður við Grunnskóla Húnaþings vestra

 

80% stöður umsjónarkennara á yngsta stigi

Grunnskóli Húnaþings vestra leitar að metnaðarfullu, sjálfstæðu og drífandi starfsfólki með mikla þekkingu og áhuga á skólastarfi.

Í Grunnskóla Húnaþings vestra stunda um 140 nemendur nám við 1.-10.bekk. Lögð er áhersla á hvetjandi skólabrag og unnið eftir uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Starfsmenn skólans eru um 40 talsins.

Gott samstarf er milli skólastiga í Húnaþingi vestra og við tónlistarskóla. Árið 2022 var tekin í notkun ný 1200fm viðbygging við skólann sem skapaði enn betri umgjörð um skólastarfið og býður upp á fleiri þróunarmöguleika en áður. Tónlistarskóli Húnaþings vestra er staðsettur í sama húsnæði og grunnskólinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Umsjónar- og bekkjarkennsla.

Um er að ræða 80% störf og laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari

 • Reynsla af grunnskólastarfi

 • Þekking og reynsla á byrjendalæsi og PALS

 • Þekking og reynsla á jákvæðum aga

 • Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti

 • Góð almenn tölvukunnátta

 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.

 • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Umsókn um starfið skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

Umsókn sendist á eydisbara@skoli.hunathing.is

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, í síma 455-2400, netfang: eydisbara@skoli.hunathing.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2023

 

 

Starfsfólk óskast í félagslegri heimaþjónustu í Húnaþingi vestra

Tímabil: 1. maí 2023 – 31.8.2023

Lýsing á starfinu: Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir eftir starfskraft í félagslegri heimaþjónustu í afleysingu, starfshlutfall er 45%. Heimaþjónusta fer fram á heimilum aldraðra einstaklinga, öryrkja eða fjölskyldna. Auk venjubundinna heimilisverka og ræstinga er gert ráð fyrir innkaupaferðum fyrir skjólstæðinga svo og félagslegum stuðningi að einhverju leyti.

Kröfur v/starfs: Leitað er að starfsmanni sem hefur áhuga á að vinna með öldruðum einstaklingum, er góður í mannlegum samskiptum, hefur ríka þjónustulund og reynslu og þekkingu á heimilisverkum/ræstingum. Í starfinu er lögð áhersla á gagnkvæma virðingu, háttsemi og stundvísi.

Umsækjandi skal hafa náð 18 ára aldri, hafa góða íslenskukunnáttu, þarf að vera með bílpróf og hafa bíl til umráða og geta byrjað sem fyrst.

Vinnutími: Dagvinna

Launakjör: Laun eru samkvæmt kjarasamningum launarnefndar sveitarfélaga og Stéttarfélagsins Samstöðu.

Yfirmaður: Henrike Wappler, yfirfélagsráðgjafi

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: henrike@hunathing.is eða skila umsókn á skrifstofu Húnaþing vestra.

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2023.

 

Sumarstarfsfólk óskast til starfa í íþróttamiðstöð Húnaþing vestra sumarið 2023

Sumarstarfsfólk óskast til starfa í íþróttamiðstöð Húnaþing vestra sumarið 2023.

Tímabil: Byrjun júlí til loka ágúst.

Lýsing á starfinu: Starfið felur í sér allan daglegan rekstur, s.s. öryggisgæslu á útisvæði og búningsklefum, þrif á öllum vistaverum sundlaugar og íþróttamiðstöðvar, uppgjör, þjónustu við gesti íþróttamiðstöðvar og eftirlit með öryggiskerfum.

Kröfur v/starfs: Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, hafa ríka þjónustulund og samstarfsvilja. Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf sundstaða skv. reglum um öryggi á sundstöðum og eiga auðvelt með að taka ákvarðanir og geta brugðist skjótt við ef slys ber að höndum. Reynsla er kostur.

Vinnutími: Vaktavinna

Launakjör: Laun eru samkvæmt kjarasamningum launarnefndar sveitarfélaga og Stéttarfélagsins Samstöðu.

Yfirmaður: Tanja Ennigarð íþrótta- og tómstundafulltrúi

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, ásamt ferilskrá á netfangið : tanja@hunathing.is eða skila umsókn á skrifstofu Húnaþing vestra.

Eldri umsóknir eru gildar og þeir sem hafa sent inn umsókn fá staðfestingu þar um í tölvupósti.

 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2023.

 

 

 

Staða byggingarfulltrúa í sveitarfélögunum Húnabyggð og Húnaþingi vestra er laust til umsóknar.

Umsækjendur geta hafið störf strax en helst ekki síðar en 1.janúar 2023. 

Umsóknarfrestur er til og með 1.desember 2022 og sótt er um starfið í gegnum alfred.is

Nánari upplýsingar veitir Pétur Arason sveitastjóri Húnabyggðar, petur@hunabyggd.is

Sjá allar nánari upplýsingar hér byggingafulltrui-auglysing-okt-2022-002-.jpg

 

 

Var efnið á síðunni hjálplegt?