Laus störf

 Allar lausar stöður eru auglýstar hér:

 

Laust er til umsóknar starf við ræstingar

Laust er til umsóknar starf við ræstingar húsnæðis í eigu sveitarfélagsins.

Um er að ræða 50% starf sem fer fram á dagvinnutíma.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí.

Ráðningartími er frá 1. júní.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af þrifum sé jákvæður, lipur og hafi góða færni í mannlegum samskiptum.

Gerð er krafa um hreint sakavottorð.

Umsóknir skulu berast á netfangið bjorn@hunathing.is.

Nánari upplýsingar veitir Björn Bjarnason rekstrarstjóri á netfanginu bjorn@hunathing.is eða í síma 771 4950.

 

Laus eru til umsóknar tvö tímabundin störf í stoðþjónustu Grunnskóla Húnaþings vestra fyrir skólaárið 2021-2022.

Um er að ræða tvö 50-60% störf.

50-60% starf sérfræðings í stoðþjónustu til 31. júní 2022. Í starfinu felst sérkennsla og ráðgjöf nemenda, bæði í hópum og með einstaklinga.

50% starf sérfræðings í stoðþjónustu til 1. maí 2022. Í starfinu felst fyrst og fremst ráðgjöf,viðtöl og þjálfun nemenda með margþættan vanda.

Kröfur sem gerðar eru til starfanna eru eitt eða fleiri af eftirtöldu:

Kennsluréttindi

*Sérkennari

*Þroskaþjálfi

*Námsráðgjafi

*Félagsráðgjafi

*Önnur háskólamenntun sem nýtist í ráðgjöf og eftirfylgni fyrir nemendur með margþættan vanda.

Aðrar kröfur sem gerðar eru til starfanna

*Reynsla af störfum með nemendur í sérkennslu og/eða ráðgjöf er skilyrði.

*Áhugi á að vinna með börnum Sveigjanleiki Jákvæðni og lipurð í samskiptum.

*Vilji til að starfa í teymi.

Umsókn skulu fylgja eftirfarin gögn:

*Upplýsingar um menntun og fyrri störf.

*Kynningarbréf um hugmyndir um áherslur viðkomandi í teymisvinnu stoðþjónustu grunnskóla.

*Skrá yfir umsagnaraðila ásamt netföngum þeirra og símanúmerum.

 

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga viðkomandi stéttarfélags

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2021 og skulu berast á netfangið siggi@skoli.hunathing.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurður þór Ágústsson skólastjóri, sími 862-5466.

 

Lausar stöður í leikskólanum Ásgarði

Deildastjórar - leikskólakennarar - leiðbeinendur - ræsting

Við leikskólann Ásgarð eru lausar stöður

*100% staða deildastjóra á yngra stigi leikskólakennari/leiðbeinenda.

*100% staða deildastjóra á eldra stigi leikskólakennari/leiðbeinenda.

*Þrjár 100% stöður leikskólakennara/leiðbeinenda.

*100% staða sem skiptist í leiðbeinanda og ræstingu, sem felur í sér þrif og aðalhreingerningu. Starfið er á dagvinnutíma.

Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum með góða íslenskukunnáttu, áhuga á að vinna með börnum og góða hæfni í mannlegum samskiptum.

 

*Leyfisbréf, háskólamenntun og/eða aðra menntun

*Áhuga á að starfa með börnum

*Lipurð í mannlegum samskiptum

*Fagmennska

*Skipulagshæfileika

*Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi

*Gleði og jákvæðni

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru öll kyn hvött til að sækja um störfin.

Upplýsingar um leikskólastarfið má finna á http://asgardur.leikskolinn.is/

Hugmyndafræði skólans byggir á kenningum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Umsóknafrestur er til 10. maí 2021 næstkomandi og þarf viðkomandi að hefja störf 29. júlí 2021.

Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast í leikskólann Ásgarð Garðavegi 7, 530 Hvt. eða rafrænt á leikskoli@hunathing.is

Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri í síma 451-2343 / 891-8264

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, að veittri fræðslu til hans þar að lútandi.

 

 

 

 

 

Var efnið á síðunni hjálplegt?