Stuðningur við börn og fjölskyldur (í vinnslu)

Börn og fjölskyldur í Húnþingi vestra geta fengið fjölbreyttan stuðning til að mæta þörfum vegna félagslegra aðstæðna, álags, veikinda eða fötlunar.

Stuðningurinn getur miðað að því að styrkja foreldra eða forsjáraðila við uppeldi barna eða til að styrkja þá í uppeldishlutverki sínu svo þeir geti búið börnum sínum örugg og þroskavænleg uppeldisskilyrði.

Einnig getur stuðningurinn verið fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa aðstoð vegna fötlunar, skerðinga, langvinnra veikinda og/eða félagslegra aðstæðna

Að hverju snýr stuðningurinn?

Foreldrar og forsjáraðilar geta þurft stuðning við:

 • Að sinna uppeldis- og foreldrahlutverki sínu.
 • Að taka virkan þátt í samfélaginu.
 • Að halda heimili.
 • Að styrkja stuðningsnet sitt.
 • Að byggja upp sjálfstraust.

Börn geta þurft stuðning við:

 • Að taka virkan þátt í samfélaginu.
 • Að sinna námi og frístundum.
 • Að eiga góð og uppbyggileg samskipti.
 • Að eignast vini.
 • Að líða vel í eigin skinni.

Leitað er eftir skoðunum barns við útfærslu stuðnings eftir því sem aldur og þroski leyfir. Stuðningur er veittur bæði innan heimilis og utan.

Á ég rétt á stuðningi?

Til að eiga rétt á stuðningi þurfa foreldrar, forsjáraðilar og börn að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Eiga lögheimili í Húnaþingi vestra.
 • Vera metin í þörf fyrir stuðning samkvæmt reglum um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra.
 • Forsjáraðilar skulu hafa forsjá með þeim börnum sem stuðningur snýr að.

Hvernig nálgast ég stuðning?

Fyrsta skref foreldra og forsjáraðila er að panta viðtal við ráðgjafa á fjölskyldusviði Húnaþings vestra í síma 455-2400. Í framhaldinu er tekin sameiginleg ákvörðun um hvaða stuðningur hentar fjölskyldunni og umsókn undirrituð ef við á.  Þjónustugátt?

Hvað gerist næst?

Þegar undirrituð umsókn um stuðning liggur fyrir er næsta skref formlegt mat á stuðningsþörf fjölskyldunnar. Matið tekur mið af stöðu fjölskyldunnar með tilliti til eftirfarandi þátta:

 • Færni, geta og styrkleikar.
 • Félagslegar aðstæður og tengslanet.
 • Virkni og þátttaka í samfélaginu.
 • Hvaða afleiðingar seinkun á stuðningi hefur fyrir fjölskylduna.
 • Annar stuðningur.

Við formlegt mat á stuðningsþörf er litið til heildaraðstæðna fjölskyldunnar. Ef matið leiðir í ljós að ekki er talin þörf á stuðningi er umsókn synjað. Sé umsókn samþykkt vinnur ráðgjafi stuðningsáætlun í samvinnu við fjölskylduna.

Stuðningsáætlun byggir á formlegu mati á stuðningsþörf. Í áætluninni er eftirfarandi spurningum svarað:

 • Hvaða stuðningur er veittur?
 • Hver eru markmiðin?
 • Hvernig er árangur metinn?
 • Hvernig er stuðningi háttað?

Hvaða lög og reglur gilda um stuðning við börn og fjölskyldur

Stuðningur við börn og fjölskyldur er veittur á grundvelli eftirfarandi laga og reglna:

 1. Reglur Húnaþings vestra um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra.
 2. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991.
 3. Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018.
 4. Barnaverndarlög nr. 80/2002.
Var efnið á síðunni hjálplegt?