Málstjórar

Ef fyrir liggur beiðni foreldra og/eða barns um sam­þættingu þjónustu og ástæða er til að ætla að barn þurfi fjölþætta þjónustu á öðru og/eða þriðja stigi er tilnefndur mál­stjóri. Málstjórar eru starfsmenn fjölskyldusviðs Húnaþings vestra:

Anton Scheel Birgisson, sálfræðingur - antons.scheel@hunathing.is

Herike Wappler, yfirfélagsráðgjafi - herike@hunathing.is

Sigurður Þór Ágústsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs - siggi@hunathing.is

Hlutverk málstjóra er meðal annars að veita ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu, aðstoða við að tryggja aðgang að mati og/eða greiningu á þörfum barns, bera ábyrgð á gerð stuðningsáætlunar og stýra stuðnings­teymi. Málstjóri hefur hagsmuni barnsins ávallt að leiðarljósi og rækir hlutverk sitt í samráði við foreldra og barn. Í stuðnings­teymi sitja full­trúar þjónustuveitenda í máli barnsins. Heimilt er að bjóða þeim sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barns að taka sæti í stuðnings­teymi ef þörf krefur.

Mikilvægt er að muna að foreldrar og, eftir atvikum, barn eru hluti af stuðningsteyminu, sitja fundi þess og taka þátt í gerð stuðningsáætlunar.

Stuðningsteymið skal í sameiningu gera skriflega stuðnings­áætlun fyrir barnið þar sem þjónusta sem er veitt í þágu farsældar barnsins er samþætt. Stuðnings­teymið hefur reglubundna samvinnu um framkvæmd stuðnings­áætlunar þann tíma sem áætlunin varir. Stuðningsáætlun ber að endur­meta og endurnýja eftir því sem þörf krefur. Stuðnings­teymi getur einnig lokað máli eða vísað að nýju til tengiliðar á 1. stigi ef og þegar viðunandi árangri er náð og ekki er lengur þörf fyrir þjónustu á 2. eða 3.stigi. Áður en barn verður 18 ára skal stuðningsteymi gera áætlun þar sem fjallað er um sam­þættingu þjónustu fyrir barnið eftir að það nær fullorðins­aldri. Áður en barn verður 18 ára skal stuðnings­teymi gera áætlun þar sem fjallað er um sam­þættingu þjónustu fyrir barnið eftir að það nær fullorðins­aldri.

Var efnið á síðunni hjálplegt?