Fjallskilaseðill Hrútfirðinga að austan 2020

Fjallskilaseðill Hrútfirðinga að austan 2020

Á fundi stjórnar Fjallskiladeildar Hrútfirðinga að austan þann 12. ágúst 2020 var samþykkt að í haust verði fjallskil á svæðinu með eftirfarandi hætti,   Með fyrirvara um breytingar vegna Covid - 19

 

Fyrsta leit fari fram fimmtudaginn 3. og  föstudaginn 4. september og réttað verði að morgni laugardagsins 5. september.  Leit skal haga þannig að allt svæðið, þ.e. bæði heiðin og Meladalur verði smöluð á sama tíma.

 

Kl. 10:00 að morgni fimmtud. 3. september skulu 9 gangnamenn vera ferðafærir við Bláhæð.

Verkefni þeirra verður að smala fremsta hluta heiðarinnar eins langt og tími leyfir. 

Eftirtalin bú leggi til gangnamenn:   Eyjanes 1. - Reykir II 2. - Akurbrekka 2. - Þóroddsstaðir 2.  –

Óspaksstaðir 1. - Bálkastaðir I 1.

 

Að kvöldi fimmtudagsins 3. september skulu vera mættir 20 gangnamenn í Skútaskála.  Eftirtalin bú leggi til gangnamenn:  Jaðar 1. - Eyjanes 2. -  Reykir II 2. - Akurbrekka 3. - Þóroddsstaðir 3. - Brautarholt 1. - Hvalshöfði 1. - Bálkastaðir I 2. - Hrútatunga 2. - Óspaksstaðir 3.

 

Að morgni föstudagsins 4. september kl. 8.00skulu vera mættir 5 gangnamenn við Bláhæð.  Eftirtalin bú leggi til gangnamenn:   Reykir II 2. -  Akurbrekka 1. – Þóroddsstaðir 1. – Bálkastaðir I 1.

 

Fjallkóngur í 1. leit er Þorsteinn á Reykjum.

 

Réttarstörf hefjast kl. 9.00  laugardaginn 5. september.

 

Hugsanlegt er að hert verði enn frekar á sóttvarnaraðgerðum og fjöldatakmörkunum vegna covid-19, getur því komið til breytinga á réttarstörfum í samræmi við það.

 

Réttarstjóri í Hrútatungurétt verði  Guðmundur á Jaðri .

 

Marklýsing er í höndum Aðalheiðar á Reykjum og Matthildar Hjálmarsdóttur.

 

Skilamaður í Miðfjarðarrétt verði Ásgeir í Brautarholti.

 

Akstur á fé úr Miðfjarðarrétt Brautarholtsbúið.

 

Æskilegt er að leitarmenn séu klæddir litsterkum utanyfirfötum á meðan leit stendur og noti viðeigandi öryggishjálma/búnað.     Munið eftir skærlitu vestunum.

 

Gangnamenn yngri en 16 ára verða ekki teknir gildir sem leitarmenn nema með samþykki Fjallkóngs.

 

Ákveði fjallskilanefnd að fella niður eitthvað af álagðri fjallskilavinnu munu viðkomandi aðilar ekki fá

hana greidda. Sama gildir ef menn skila ekki þeirri vinnu sem á þá er lögð.

 

Leitarmenn eru minntir á að leitum er ekki lokið fyrr en allt

safnið er komið inn í safngirðingu!

 

Önnur leit fari fram laugardaginn 12. september.

Nema veður hamli.  Gangnamenn skulu vera ferðafærir  kl. 8.30  við Leirhnjúk.

Eftirtalin bú leggi til gangnamenn, alls 15, þar af 3 á Meladal:

Tannstaðabakki 1. - Eyjanes 1. - Reykir II 2. - Akurbrekka 2. - Þóroddsstaðir 1. - Brautarholt 1. - Hvalshöfði 1. - Bálkastaðir I 1.  - Hrútatunga 1. - Óspaksstaðir 1.

Á Meladal:  Reykir II 1. -  Þóroddsstaðir 1. - BálkastaðirI 1.

 

Fjallkóngur í 2. leit verði Þorsteinn á Reykjum.

 

Akstur á fé frá hliði við Síká í annari leit:  Búið á Reykjum II.

 

Akstur á fé úr Dæld í annari leit:  Hrútatungubúið.

 

Heimalandasmalanir verði tvær.  Sú fyrri fari fram laugardaginn 26. september og

skilarétt fari fram sunnudaginn 27. september og hefjist  kl. 10.00

 

Seinni heimalandasmölun  fari fram laugardaginn 10. október

og segi menn til fjár er fram kemur þá.

 

Skilamaður í skilarétt Miðfirðinga verði Gunnar á Þóroddsstöðum.

 

Akstur á fé úr skilarétt Þóroddstaðabúið

 

Mat á fjallskilaskyldri vinnu:

 

Fyrsta leit, mæting á Bláhæð 3. sept.            31.950,-kr

Fyrsta leit, mæting í skála að kvöldi 3.sept.   21.550,-kr

Fyrsta leit, mæting á Bláhæð 6. sept.            18.550,-kr

Önnur leit, smölun á afrétt                            18.550,-kr

Önnur leit, smölun á Meladal                        14.550,-kr

Fjallkóngur 25% af gangnamati

Réttarstjórn í aðalrétt og skilarétt                 15.550,-kr

Marklýsing í aðalrétt og skilarétt                                  5.250,-kr

Skilamaður Miðfjarðarrétt                            12.500,-kr

Akstur á fé úr Miðfjarðarrétt                         15.500,-kr pr. ferð

Skilarétt Miðfirði og akstur                                8.000,- + 15.500,-kr pr. ferð

Akstur á fé frá hliði við Síká í annari leit         15.500,-kr pr. ferð

Akstur á fé úr Dæld í annari leit                     15.500,-kr pr. Ferð

 

Ef sóttvarnarreglur vegna covid 19 verða með þeim hætti þegar farið skal í göngur að ekki verði hægt að framkvæma þær eins og að framan er lýst verður boðað til almennsfjallskilafundar í Tungubúð, með fjallskilastjórn til að aðstoða við gerð nýrrar áætlunar. Komi til þess getur það haft í för með sér breitingar á vinnuframlagi manna í göngum.

                                                                    Fjallskilastjórn Hrútfirðinga að austan

 

                                                           Guðmundur Ísfeld

                                                         Jón Kristján Sæmundsson

                                                         Jóhann Böðvarsson

Var efnið á síðunni hjálplegt?