Börnunum fjölgar í Húnaþingi vestra og því eru lausar stöður í leikskólanum Ásgarði

Börnunum fjölgar í Húnaþingi vestra og því eru lausar stöður í leikskólanum Ásgarði

Leikskólakennarar / leiðbeinendur

 • Þrjár tímabundnar 100% stöður leikskólakennara/leiðbeinenda, frá 4. janúar 2022 með möguleika á framtíðarráðningu.
 • Ein tímabundin 100% staða leikskólakennara/leiðbeinenda, frá 1. mars 2022
 • Ein tímabundin 100% staða leikskólakennara/leiðbeinenda, frá 1. apríl 2022
 • Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum með góða íslenskukunnáttu, áhuga á að vinna með börnum og góða hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Leyfisbréf, háskólamenntun og/eða aðra menntun
 • Áhuga á að starfa með börnum
 • Lipurð í mannlegum samskiptum
 • Fagmennska
 • Skipulagshæfileika
 • Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
 • Gleði og jákvæðni

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru öll kyn hvött til að sækja um störfin.

Upplýsingar um leikskólastarfið má finna á http://asgardur.leikskolinn.is/

Skemmtilegur starfsmannahópur vinnur í Ásgarði og langar okkur að fá liðsauka. Við vinnum eftir hugmyndafræði sem byggir á kenningum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Umsóknafrestur er til 17. desember 2021 næstkomandi og þarf viðkomandi að hefja störf 4. janúar 2022. Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast í leikskólann Ásgarð Garðavegi 7, 530 Hvt. eða rafrænt á gudrunlara@hunathing.is

Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskólastjóri í síma 451-2343 / 891-8264

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, að veittri fræðslu til hans þar að lútandi.

Var efnið á síðunni hjálplegt?