Fjallskilastjórn Miðfirðinga

Fjallskilastjórn Miðfirðinga fjallskilastjórnar haldinn fimmtudaginn 4. ágúst 2022 kl. 20:00 Staðarbakka.

Fundarmenn

Þórarinn Óli Rafnsson formaður, Pétur H. Sigurvaldason og Valgerður Kristjánsdóttir ritari.

Fundargerð ritaði: Valgerður Kristjánsdóttir

Dagskrá:

  1. Niðurjöfnun fjallskila og mat á þeim. Ákveðið að fara í göngur 1. september fimmtudag og réttað verði laugardaginn 3. september. Stóðrétt hefst kl 8:00 Sauðfjárrétt um leið og söfnin koma til réttar.
  2. Heimalandasmölun skal fara fram 24. september og skilarétt sunnudaginn 25. september kl. 14:00.
  3. Rætt um mat á fjallskilaskyldri vinnu og ákveðið að hækka hana um 5%. Verð á klst. í eftirleitum kr. 3.432-. Akstur milli rétta hækkar um 10% vegna hækkunar á olíu.
  4. Rætt um breytingar á réttar fyrirkomulagi.

FJALLSKILABOÐ

Miðfirðinga haustið 2022

Í fyrstu leit skal smala ofan bæði sauðfé og hrossum. Tímanlega fimmtudaginn 1. september n.k. skulu allir leitarmenn vera mættir á fremstu bæjum, tilbúnir að leggja upp á heiðar undir stjórn leitarstjóra. Gangnamenn yngri en 16 ára verða ekki teknir gildir sem leitarmenn nema með samþykki viðkomandi leitarstjóra.

Gangi leitir samkvæmt áætlun, skulu þeir sem reka stóðið frá heiðargirðingum í safngirðingu að kvöldi 2. september koma því til réttar laugardaginn 3. september kl 8:00 f.h. og hefst þá stóðrétt. Fjárrétt hefst síðar sama dag, strax og söfnin koma til réttar.

Vilji er innan fjallskilastjórnar til að ræða fyrirkomulag og breytingar á stóðrétt/fjárrétt í Miðfirði og stefnt er að því að halda opinn fundi 12. Nóvember kl 14:00 til að ræða breytingar í Ásbyrgi.

Fjallskilanefnd beinir því til leitarstjóra að láta smala syðri hluta afréttar fimmtudaginn 1. september ef verður leyfir.

Ákveði fjallskilanefnd að fella niður eitthvað af álagðri fjallskilavinnu munu viðkomandi aðilar ekki fá hana greidda. Sama gildir ef menn skila ekki þeirri vinnu sem á þá er lögð. Leitarstjórar skulu brýna fyrir mönnum sínum að hefja ekki leit fyrr en fullvíst er að röð leitarmanna geti haldist á heiðum.

Fjallskilanefnd mælist eindregið til þess við gangnamenn, að þeir klæðist áberandi hlífðarfatnaði og noti viðeigandi öryggisbúnað í göngum. Vinna eftirtalinna manna verður sem hér segir í 1. leit.

 

Aðalbólsheiði

Kjálki

Kristófer Finnmörk, 2 menn og sé Kristófer leitarstjóri, Ólafur Urriðaá 1 mann, Jóhannes Geir Eftri Fitjum 1 mann, Kjartan Barkarstöðum 2 menn, Pétur Torfustöðum 2 menn, reki þeir stóð til réttar og sé annar þeirra rekstrarstjóri. Guðrún Fitjum 1 mann og reki hann stóð til réttar.

Tungan

Gunnar Ægir Reykjum 4 menn og sé Gunnar leitarstjóri, Félagsbúið Ósi 3 menn, Hjörtur Gylfi Bjargi 2 menn og reki þeir hross til réttar.

Akstur á Aðalbólsheiði

Kristófer Finnmörk á að fara frá Laugarbakka fimmtudaginn 1. September eigi síðar en kl. 15:00 eða í samráði við sína gangnamenn.

Núpsheiði

Þórarinn Rafnsson 4 menn, sé Þórarinn leitarstjóri og flytji trúss, Rafn á Staðarbakka 2 menn, Sigfús Jónsson 1 mann, Guðný Bessastöðum 1 mann, Gísli Staðarbakka 3 menn og reki einn þeirra stóð til réttar. Magnús Magnússon 3 menn og reki þeir stóð til réttar og sé Magnús rekstrarstjóri. Guðmundur Neðra-Núpi 2 menn. Sigurður Ingvi Bálkastöðum 2 menn og reki annar þeirra stóð til réttar, Guðni Þór Melstað 1 mann og reki hann stóð til réttar. Davíð Tjarnarkoti 1 mann. Sveinbjörn Sveðjustöðum 1 mann.

Akstur að heiðargirðingu: Sigurður Ingvi Bálkastöðum.

Húksheiði

Bjarni Reynhólum 2 menn, Birkir Söndum 1 mann, Félagsbúið Skarfshóli 1 mann, Félagsbúið Búrfelli 2 menn, Böðvar Sigvaldi Mýrum 2 menn, sé Böðvar Sigvaldi leitarstjóri og flytji trúss. Páll Jóhannesson 1 mann, Karl Mýrum 1 mann. Elínbjörg Huppahlíð 2 menn.

Akstur að heiðargirðingu: Már Hermannsson.

Riminn

Gunnar Fitjum 1 mann og reki hann stóð af Núpsheiði til safngirðingar, Karl Mýrum 1 mann og smali hann austur í Núpsdal.

Athugið

Gangnamaður frá félagsbúinu Skarfshóli og 1 maður frá Elínbjörgu í Huppahlíð reki stóð af Húksheiði til réttar ef það er til staðar. Ef ekki er stóð til að reka til réttar af Húksheiði þá reki áðurnefndir menn fjársafnið til réttar ásamt öðrum gangnamönnum.

Marklýsing á sauðfé: Ari Skarfshóli og Gerður á Reykjum.

Marklýsing á hrossum: Eggert Bjargshóli og Sigurður Ingvi Bálkastöðum.

Réttarstjórar í hrossa- og fjárrétt 3. september: Helgi Heggsstöðum og Sveinbjörn Sveðjustöðum, réttarstjóri í skilarétt 25. september Helgi Pálsson.

Hirða fé (og setja á bíla) úr Hrútatungurétt (aðalrétt og seinni rétt): Ingi Hjörtur Neðri Svertingsstöðum 2 menn. Flytja fé úr Hrútatungurétt, (aðalrétt og seinni rétt). Karl á Mýrum, Böðvar Sigvaldi á Mýrum, Rafn á Staðarbakka.

 

Heimalandasmölum verði laugardaginn 24. September og skilarétt sunnudaginn 25. September kl 14:00.

Þá er landeigendum bent á V. kafla 28. Grein fjallskila samþykktar fyrir Húnaþing vestra, um hreinsun heimalanda og fjallskil en þar segir:

“Ábúenda eða eigenda jarðar er skylt að smala land sitt og þau heimalönd sem hann hefur til umráða svo oft sem fjallskilastjórn ákveður þótt hann eigi ekki fjárvon sjálfur. Einnig eftir að skyldusmölun er lokið sé grunur um að þar sé búfé að finna. Geri hann það ekki skal fjallskilastjórn láta smala landið á kostnað eigenda. Skilarétt skal halda haust hvert og á þeim stað og tíma sem fjallskilastjórn ákveður”.

Ábúendur eða eigendur jarða skulu koma óskilafé til skilaréttar í tæka tíð þann 25. september. Athugið að mönnum er frjálst að skila af sér óskilafé alla vikuna fyrir skilarétt í safngirðinguna við Miðfjarðarrétt.

Fjallskilaboð þetta er skv. Ákvörðun fjallskilanefndar Miðfirðinga 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið klukkan 23.00.

Var efnið á síðunni hjálplegt?