Starf verkefnisstjóra stjórnsýslu-, atvinnu- og kynningamála laust til umsóknar

Ferðamannaklettar. Mynd: Róbert Daníel Jónsson
Ferðamannaklettar. Mynd: Róbert Daníel Jónsson
Húnaþing vestra leitar að drífandi einstaklingi í stöðu verkefnastjóra stjórnsýslu-, atvinnu- og kynningarmála á fjármála- og stjórnsýslusviði sem vinnur þvert á öll svið sveitarfélagsins. Um fjölbreytt og spennandi framtíðarstarf er að ræða hjá sveitarfélagi í sókn.
 
Starfið krefst færni á ýmsum sviðum, m.a. á leiðum til kynningar- og miðlunar, umsjón viðburða, styrkjaumhverfi, stjórnsýslu, o.m.fl. Um 100% starf er að ræða.
 
Helstu verkefni
 • Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum sveitarfélagsins.
 • Undirbúningur greinargerða, minnisblaða, umsagna, samantekta og kynningarefnis.
 • Verkefnastjórnun þvert á svið sveitarfélagins.
 • Styrkjaumsóknir.
 • Umsjón með skipulagningu viðburða á vegum sveitarfélagsins.
 • Undirbúningur funda nefnda og ráða.
 • Afgreiðsla og svörun erinda og afgreiðslna nefnda og ráða.
 • Aðstoð við gagnaöflun vegna fjárhagsáætlunar.
 • Skjalavinnsla, símsvörun og þjónusta við íbúa.
 • Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila.
 • Önnur tilfallandi sérverkefni s.s. á sviði atvinnumála, gagnaöflunar, áætlana- og skýrslugerðar.

Menntunar-og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta, markaðsfræði, lögfræði eða fjármála, framhaldsmenntun er kostur.
 • Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu, fjármálum sveitarfélaga og gæðamálum er kostur.
 • Þekking og reynsla af styrkjaumsóknum, verkefnastjórnun og áætlanagerð er kostur.
 • Þekking og reynsla af notkun heimasíðukerfa og helstu samfélagsmiðla við efnismiðlun ásamt þekkingu á framsetningu kynningarefnis er skilyrði.
 • Framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni er skilyrði.
 • Góð almenn tölvukunnátta og færni í framsetningu tölulegra gagna.
 • Gott vald á íslenskri tungu í mæltu og rituðu máli.
 • Hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu og færni.
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Brennandi áhugi á samfélagsuppbyggingu er skilyrði.
Ofangreindar menntunar- og hæfniskröfur eru ekki í áhersluröð.
 
Næsti yfirmaður verkefnisstjóra er sviðsstjóri fjármála-og stjórnsýslusviðs.
 
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Umsóknir skulu innihalda ferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem hæfni umsækjanda í starfið er rökstudd. Umsóknum skal skilað með rafrænum hætti til Elínar Jónu Rósinberg sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs á netfangið ellajona@hunathing.is og veitir hún jafnframt nánari upplýsingar um starfið.  
 
Niðurstöður íbúakannana hafa leitt í ljós almenna ánægju íbúa í Húnaþingi vestra með sveitarfélagið sitt og þá þjónustu sem þar er veitt. Til dæmis hafa íbúar verið þeir ánægðustu á landinu með heilbrigðisþjónustu og þjónustu við aldraða, næst ánægðastir á landinu með vöruúrval, þriðju ánægðustu á landinu með menningarlíf og viðhorf til sveitarfélagsins það sjötta besta á landsvísu svo fátt eitt sé talið.
 
Húnaþing vestra er afar vel staðsett, miðja vegu milli Akureyrar og Reykjavíkur. Hvammstangi er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins.
Heildarfjöldi íbúa er um 1260 og hefur farið vaxandi undanfarin ár. Uppbygging íbúðarhúsnæðis hefur verið all nokkur síðustu ár og áform uppi um áframhaldandi húsnæðisuppbyggingu. Húnaþing vestra er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig, metnaðarfullt leik-, grunn- og tónlistarskólastarf ásamt því að rekin er dreifnámsdeild frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á staðnum. Gott framboð er af íþrótta-og tómstundastarfi sem er í sífelldri þróun.
 
Sveitarfélagið er útvistarparadís, sundlaugin á Hvammstanga er fyrsta flokks, einnig er þar íþróttahús með þreksal og er félagsstarf afar fjölbreytt. Blómlegt menningarlíf er til staðar, kórar, leikflokkur, alþjóðlegt brúðuleikhús, menningarfélag o.fl. Hjá sveitarfélaginu starfa um 120 manns.
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun sveitarfélagsins eru einstaklingar af öllum kynjum hvött til að sækja um starfið.
 
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna á www.hunathing.is
 
Var efnið á síðunni hjálplegt?