Skólabyrjun

Skólasetning Grunnskóla Húnaþings vestra verður fimmtudaginn 27. ágúst kl. 12:00 í Íþróttamiðstöð Hvammstanga. Að lokinni skólasetningu fara nemendur með umsjónarkennurum sínum til stofu og taka á móti stundaskrám. Foreldrar eru hvattir til að fylgja nemendum í stofur til að fá upplýsingar hjá kennurum um skólastarfið. Skólastjórnendur verða til viðtals eftir skólaslit fyrir þá sem það þurfa.
Stundatöflur eru aðgengilegar á mentor.is frá og með 21. ágúst. Þeir sem vilja stundatöflur í tölvupósti geta sent beiðni um það til skólastjóra. Nemendur í 7. - 10. bekk þurfa að skoða sínar töflur vel, hverja viku fyrir sig þar sem þær breytast eftir lotum.

Kennsla hefst hjá 1. - 6. bekk þriðjudaginn 1. september.
Kennsla í valgreinalotum hefst hjá 7. - 10. bekk 28. ágúst. Skoðið stundatöflu nemenda vel þar sem hún segir til um í hvaða valgrein nemendur eru á hvaða tíma í Lotu 1.
Þeir sem þurfa nánari leiðbeiningar hafi samband við umsjónarkennara eða skólastjórnendur.
Hagnýtar upplýsingar
Svefn
Mikilvægt er að nemendur fái nægan svefn og hvíld. Séu þau ekki útsofin og hvíld geta þau ekki notið kennslunnar né sinnt því starfi sem fer fram í skólanum. Þau verða pirruð og þreytt og námsefni fer fyrir ofan garð og neðan.
Hæfilegur svefntími er talinn
. Fyrir 5 - 8 ára börn 10 -12 klst. á sólarhring
. Fyrir 9 - 12 ára börn 10 - 11 klst. á sólarhring
. Fyrir 13 - 15 ára börn 9 - 11 klst. á sólarhring
Skápar fyrir nemendur
Nemendur í 7. - 10. bekk fá úthlutað nemendaskáp frá skólabyrjun til skólaloka. Nemandinn útvegar sjálfur lás til að læsa sínum skáp. Ef lykill glatast eða nemandi getur ekki opnað skápinn klippir starfsmaður skólans á lásinn. Nemandi þarf að útvega nýjan lás.
Notkun reiðhjóla, hlaupahjóla, hjólabretta og línuskauta
Skólinn ber ekki ábyrgð á hjólum og hlaupahjólum sem nemendur koma á í skólann. Öll mál sem tengjast skemmdum á reiðhjólum/ hlaupahjólum verða foreldrar að gera upp sín í milli. Ekki er heimilt að geyma hjól/ hlaupahjól inni í skólanum. Öll notkun á þessum tækjum er bönnuð í frímínútum. Óheimilt er að mæta á línuskautum, hjólabrettum og rúlluskóm í skólann.
Óskilamunir
Í skólanum safnast mikið af óskilamunum, þar á meðal vandaðar og óslitnar flíkur af yngri jafnt sem eldri nemendum. Ef fatnaður eða aðrar eigur nemenda skila sér ekki heim geta foreldrar komið og fengið að skoða óskilamuni. Mikilvægt er að merkja allar flíkur nemenda, skófatnað jafnt sem annað. Viku eftir skólaslit er óskilamunum sem ekki hafa verið sóttir komið til Rauða krossins.

Frístund
Börn í 1.- 4. bekk skólans eiga kost á að dvelja í Frístund eftir skólatíma dag hvern til kl. 16:00. Foreldrar nemenda í 5. og 6. bekk geta einnig sótt um vistun innan starfstíma skóla í frístund ef fjöldi leyfir. Frístund starfar einnig alla aðra virka almanaksdaga ársins (nema viðtalsdaga, á skólaslitum og skólasetningu) frá kl. 8:00 - 16:00. Sumarfrí Frístundar er á sama tíma og sumarfrí leikskólans Ásgarðs ár hvert.

Þá daga sem skóli starfar ekki innan skóladagatals (s.s. starfsdaga, jólafrí og páskafrí) þarf að láta umsjónarmann Frístundar vita með 3 daga fyrirvara um vistun þessa daga. Enginn skráist sjálfkrafa í vistun þessa daga og ef enginn er skráður er Frístund lokuð.
Skrá þarf börn í Frístund fyrir allan veturinn með skráningarblaði sem tilgreinir hvaða daga á að nota. Börn geta ekki byrjað í Frístund fyrr en skráningarblaði hefur verið skilað.
Frístund utan starfstíma skóla á sumrin þarf að skrá sérstaklega samkvæmt auglýsingu.

Greitt er fyrir Frístund samkvæmt mánaðargjaldi, óháð því hvort barn dvelur allan þann tíma sem skráður er eða ekki. Síðdegishressing er innifalin í vistunargjaldi. Greitt er sérstaklega fyrir morgunhressingu og hádegismat ef um fullan dag er um að ræða.

Í neyðartilfellum er hægt að biðja um vistun með stuttum fyrirvara hjá umsjónarmanni Frístundar og þá er greitt sérstakt gjald, fyrir hálfan eða heilan dag (4 tíma).

Eftir sumarfrí Frístundar og leikskóla eiga verðandi nemendur í 1. bekk skólans rétt á vistun.

Skóladagatal
Skóladagatal skólans má nálgast á heimasíðu skólans. Skólaárinu er skipt niður í 16 lotur sem merktar eru með stjörnum á skóladagatali. Við upphaf hverrar lotu má gera ráð fyrir breytingum á stundaskrám, þær breytingar birtast á mentor.is. Það er því mikilvægt að foreldrar skoði stundaskrár, námsáætlanir og heimavinnu á mentor mjög reglulega, nemendur í 7. - 10. bekk þurfa að nota mentor.is a.m.k. daglega.
Útskýringar á skóladagatali má finna fyrir neðan dagatalið.


Mötuneyti
Gert er ráð fyrir því að allir nemendur skólans fái morgunhressingu og hádegismat í skólanum og foreldrar greiða fyrir það samkvæmt útgefinni gjaldskrá ár hvert. Þeir sem vilja annað fyrirkomulag láti skólastjórnendur vita. Mataráskrift er ekki felld niður (vika eða meira) nema foreldrar/starfsmenn óski þess með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.


Sigurður Þór Ágústsson
Grunnskóli Húnaþings vestra

Var efnið á síðunni hjálplegt?