150. fundur

150. fundur landbúnaðarráðs Húnaþings vestra haldinn miðvikudaginn 7. júní 2017 kl. 13:00 í fundarsal Ráðhússins.

Fundarmenn

Jóhann Ragnarsson, formaður, Sigtryggur Sigurvaldason, aðalmaður, Matthildur Hjálmarsdóttir, aðalmaður og Sigríður Ólafsdóttir aðalmaður. Þórarinn Óli Rafnsson aðalmaður mætti ekki á fundinn og boðaði ekki forföll.

Starfsmenn

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði: Guðný Hrund Karlsdóttir

Dagskrá:                                                           

  1. Úthlutun fjármagns til viðhalds heiðargirðinga
  2. Tölvupóstur frá Sigurði Sigurðarsyni vegna Rjúpnaveiði
  3. Önnur mál

 

Afgreiðslur:

 1.  Úthlutun fjármagns til viðhalds heiðargirðinga 

Landbúnaðarráð leggur til að kr. 2.800.000 sem eru til ráðstöfunar á árinu 2017 til viðhalds og endurnýjunar heiðagirðinga verði skipt með eftirfarandi hætti:

 a) Í Hrútafirði kr. 700.000-

b) Í Miðfirði kr. 966.000-

c) Í Víðidal kr. 1.134.000-

Landbúnaðarráð leggur til að taxti fyrir vinnu við heiðagirðingar á árinu 2017 verði eftirfarandi: Verktakagreiðsla verði kr. 2.550 á klst., taxti fyrir fjórhjól verði kr. 2.500 á klst. og taxti fyrir sexhjól kr. 2.800 á klst. Ofan á ofangreindan taxta leggst 24% virðisaukaskattur. Akstur verði greiddur samkvæmt taxta ríkisins.

 

2.  Tölvupóstur frá Sigurði Sigurðarsyni vegna Rjúpnaveiði.  Lagt fram til kynningar

 

3.  Önnur mál

a)  1703019 Fuglaveiði.  Lögð fram eftirfarandi tillaga um fyrirkomulag gæsaveiða í eignarlöndum Húnaþings vestra haustið 2017:

„Fyrirkomulag gæsaveiða í eignarlöndum Húnaþings vestra verður með eftirfarandi hætti haustið 2017:

1.  Veiðimönnum með gilt skotvopnaleyfi og veiðikort útgefið af Veiðistjórnunarsviði Umhverfisstofnunar stendur til boða að kaupa sérstakt veiðileyfi útgefið af Húnaþingi vestra er veitir þeim einum heimild til gæsaveiða í eignarlöndum sveitarfélagsins. Um verður að ræða leyfi á þrjú svæði.

Svæðin eru:  

1. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Víðidalstunguheiði austan Víðidalsár ásamt jörðinni Öxnatungu.

2. Víðidalstunguheiði vestan Víðidalsár ásamt jörðunum Stóru-Hlíð, Stóra-Hvarfi og Króki.
3. Eignarhlutur Húnaþings vestra í Arnarvatnsheiði og Tvídægru.

2.  Hvert veiðileyfi gildir þann dag sem tilgreindur er á viðkomandi leyfi og er útgefið innan þess gæsaveiðitíma sem umhverfisráðuneytið hefur gefið út vegna ársins 2017. Leyfið veitir einungis skráðum handhafa þess heimild til veiða á umræddu svæði á áðurnefndum tíma.

3.  Verð fyrir hvert leyfi er kr. 9.000,- á dag. 

4.  Fjöldi veiðimanna á veiðisvæði er takmarkaður við 4 byssur á hverju svæði á dag og tekið skal fram að leyfishafar hafa einir heimild til veiða á umræddum svæðum.   Veiðimenn eru hvattir til að tilkynna veiðar án leyfis til eftirlitsmanns.

5.  Með vísan til 7. greinar Fjallskilasamþykktar Húnaþings vestra er óheimilt að nýta hunda og flygildi (dróna) til veiða fyrr en fyrstu göngum á viðkomandi afrétti er lokið.

6.  Fjallskiladeildir í Húnaþingi vestra hafa heimild til að loka vegum og vegslóðum sem eru á forræði sveitarfélagsins án fyrirvara ef talið er að þeir liggi undir skemmdum vegna tíðarfars og umferðar. Þannig veitir veiðileyfið ekki tryggingu fyrir því að ávallt sé hægt að aka að veiðisvæði.

Þess er vænst að veiðimenn virði það fyrirkomulag sem hér er kynnt og viðurkenni að það sé sanngjarnt og eðlilegt að greiða hóflegt gjald fyrir aðgang að náttúruauðlindum.“   

Tillagan er borin undir atkvæði og samþykkt með 4 atkvæðum.

 

Fundargerð upplesin og samþykkt.                           Fundi slitið kl. 14:31 

Var efnið á síðunni hjálplegt?