Laus staða skólastjóra við Grunnskóla Húnaþings vestra

Laus staða skólastjóra við Grunnskóla Húnaþings vestra

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga. Leitað er að leiðtoga með mikinn metnað fyrir menntun barna og unglinga sem hefur framsækna sýn á skólastarf og farsæld barna. Lögð er áhersla á öfluga skólaþróun, hvetjandi starfsumhverfi fyrir nemendur og starfsfólk og samstarf við aðila skólasamfélagsins.

Skólastjóri er yfirmaður skólans, mótar og viðheldur staðblæ og menningu í samvinnu við starfsfólk og nemendur. Hann veitir faglega forystu og leiðir framsækið og skapandi skólastarf í samræmi við grunnskólalög, aðalnámskrá grunnskóla ásamt menntastefnu sveitarfélagsins.

Næsti yfirmaður skólastjóra er sviðsstjóri fjölskyldusviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Daglegur rekstur og stjórnun skólans.
 • Ábyrgð gagnvart fræðsluráði á að skólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir, gildandi aðalnámsskrá og skólastefnu hverju sinni.
 • Ábyrgð á viðvarandi þróun og umbótum í skólastarfinu.
 • Ábyrgð á mannauðsmálum skólans.
 • Ábyrgð á skólanámskrá skólans, árlegri starfsáætlun, þátttaka í gerð fjárhagsáætlunar og öðrum áætlunum um skólastarfið.
 • Þátttaka í innleiðingu laga um farsæld barna og seta í farsældarteymi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Réttur til að nota starfsheitið kennari og reynsla af skólastarfi á grunnskólastigi.
 • Farsæl stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni.
 • Menntun í stjórnun eða sérhæfð hæfni skv. 5. gr. laga nr. 95/2019.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfi.
 • Frumkvæði, fagmennska, skipulagshæfni og nákvæmni.
 • Skýr framtíðarsýn í skólamálum.
 • Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2023

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Í umsókn skal greina frá menntun og fyrri störfum, hæfni út frá hæfniskröfum starfsins og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta og varpað getur ljósi á færni og hæfni hans til að sinna stöðu skólastjóra. Umsókninni skal fylgja kynningarbréf, ferilskrá, sakavottorð og samantekt þar sem fram koma hugmyndir umsækjanda um skólastarf og þróun þess.

Þau sem uppfylla menntunar- og hæfniskröfur eru hvött til að sækja um starfið, óháð kyni.

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl 2023.

Umsóknir skulu sendar á Unni Valborgu Hilmarsdóttur, sveitarstjóra, sem jafnframt veitir nánari upplýsingar um starfið. Netfang unnur@hunathing.is , sími 455-2400.

Í Grunnskóla Húnaþings vestra stunda um 140 nemendur nám við 1.-10.bekk. Lögð er áhersla á hvetjandi skólabrag og unnið eftir uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Starfsmenn skólans eru um 40 talsins.

Gott samstarf er milli skólastiga í Húnaþingi vestra og við tónlistarskóla. Árið 2022 var tekin í notkun ný 1200fm viðbygging við skólann sem skapaði enn betri umgjörð um skólastarfið og býður upp á fleiri þróunarmöguleika en áður. Tónlistarskóli Húnaþings vestra er staðsettur í sama húsnæði og grunnskólinn.

Húnaþing vestra er staðsett miðja vegu milli Akureyrar og Reykjavíkur. Hvammstangi er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en heildarfjöldi íbúa er 1.250.

Húnaþing vestra er fjölskylduvænt samfélag með hátt þjónustustig, metnaðarfullt leik-, grunn- og tónlistarskólastarf ásamt því að rekin er dreifnámsdeild frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á staðnum. Gott framboð er af íþrótta- og tómstundastarfi. Sveitarfélagið er útvistarparadís, með góða sundlaug, íþróttahús og fjölbreytt félagsstarf. Blómlegt menningarlíf er til staðar.

Nánari upplýsingar má finna á www.hunathing.is.

Var efnið á síðunni hjálplegt?